Chả cá Nha Trang Ngọc Tân
Khô cá hố Nha Trang
Khô cá cơm Nha Trang

Cam kết với khách hàng

140,000

Sản phẩm khác

Tôm khô biển

385,000

Sản phẩm khác

Chả cá Nha Trang

170,000
Sale!

Cá khô

Khô cá cơm

300,000 280,000
Sale!

Cá khô

Khô cá hố

210,000 190,000