Chả cá Nha Trang Ngọc Tân
Khô cá hố Nha Trang
Khô cá cơm Nha Trang

Cam kết với khách hàng

250,000

Cá khô

Khô cá sặc

270,000
220,000
Sale!
220,000 200,000
140,000

Sản phẩm khác

Tôm khô biển

385,000

Sản phẩm khác

Chả cá Nha Trang

170,000
Sale!

Cá khô

Khô cá cơm

300,000 280,000